Zoekveld

 
   
verenigingen wat doen we tijdschrijft de toorts wat is vrijzinnigheid lid worden links

 

 

Enkele links

 

Enkele links

Vrijzinnig Vilvoorde en de lidverenigingen staan natuurlijk niet alleen in het landschap.
 

Vrijzinnig-humanistische beweging in Vlaams-Brabant: www.VlaamsBrabant-demens.nu

Activiteitenkalender van de vrijzinnig humanistische verenigingen in heel Vlaams-Brabant: www.vlaamsbrabant-demens.nu/agenda

Overkoepelend in Vlaanderen zijn er:

- de Mens.nu (Unie van Vrijzinnige Verenigingen) is de koepelorganisatie van alle vrijzinnig-humanistische verenigingen. Ze is de officiële spreekbuis van de Nederlandstalige vrijzinnige gemeenschap, en vormt samen met haar Franstalige tegenhanger Centre d'Action Laïque de Centrale Vrijzinige Raad

- de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV)

- het August Vermeylenfonds

- het Willemsfonds
 

Aan Waalse zijde is er het Centre d'action laïque, de tegenhanger van deMens.nu.
 

Internationaal kunnen we de volgende organisaties vermelden:

- Nederland: het Humanistisch Verbond

- op Europees vlak: de European Humanist Federation (EHF) is gevestigd in Brussel en verenigt humanistische en vrijzinnige verenigingen van heel Europa. De EHF Laat in het bijzonder de humanistische stem horen binnen de Europese instellingen.

- wereldwijd: de International Humanist and Ethical Union (IHEU) verenigt meer dan 100 organisaties in meer dan 40 landen. Als enige dergelijke organisatie vertegenwoordigt ze de humanistische beweging wereldwijd met het doel de mensenrechten te verdedigen en humanistische waarden te verspreiden.


Ook een bezoek waard:

- Rationalist International

- Atheist Alliance International