Zoekveld

 
   
verenigingen wat doen we tijdschrijft de toorts wat is vrijzinnigheid lid worden links

 

 

Wat is vrijzinnigheid?

We kijken kritisch naar de wereld en naar onszelf. We aanvaarden niet zomaar wat anderen zeggen.
Geen vrijzinnig humanisme zonder vrij onderzoek. Dat wil zeggen dat we niet zomaar alles voor waar aannemen, maar wel de werkelijkheid proberen te begrijpen. We zoeken zelf antwoorden op onze vragen. En vragen hebben we genoeg, over het leven en over onszelf. Onze visies toetsen we af aan de realiteit. Zo komen we tot nieuwe inzichten. Dat is eigenlijk de ultieme vrijheid: van mening mogen veranderen. Een vrijzinnig humanist roest niet vast in zekerheden.

We geloven in de mens en plaatsen die mens centraal.
Kritische denkers willen eerst zien, dan geloven. Vrijzinnig humanisten aanvaarden niets zonder bewijs. Daarom ook dat god(en) voor ons niet bestaan. Vrijzinnig humanisme is een manier van in het leven staan. Dit leven is het enige wat er is, geen ervoor en geen erna. In mensen geloven we dus, want die kan je zien, graag zien zelfs. Ook al volgen ze een andere weg. Iedereen is vrij om zijn/haar eigen route uit te stippelen. Iedereen mag zijn/haar overtuiging hebben zonder dat de staat zich daar in mengt.

We bepalen zelf hoe we ons leven zin geven in het hier en nu. We doen dat met respect voor de keuze van anderen en voor de natuur.
Vrijzinnig humanisten nemen hun lot in eigen handen. Zelfbeschikkingsrecht vinden we noodzakelijk. Mensen zijn immers in staat zelf na te denken en moeilijke knopen door te hakken. Vrijzinnig humanisten doen wat ze zelf zinvol achten. Daarbij denken we niet alleen aan ons zelf, maar ook aan onze omgeving en anderen. Handelen doen we immers vrij maar niet vrijblijvend.

We streven naar een warme en solidaire democratische samenleving waar iedere mens gelijkwaardig is en zichzelf kan zijn.
Iedereen is anders, iedereen is gelijkwaardig. Voor vrijzinnig  humanisten zijn respect, dialoog en verdraagzaamheid het ABC van samenleven.  Wat ons verbindt, is sterker dan  wat ons van elkaar onderscheidt. Samen maken we er het beste van, nu en voor de toekomst.

 

Achtergrondteksten

Het ontwerp van wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten of de ondraaglijke last van het kerkelijk onroerend patrimonium in Vlaanderen (Alain Vannieuwenburg)

In deze bijdrage focussen wij op het juridisch kader dat de verhouding tussen de religieuze en lokale civiele overheden regelt met bijzondere aandacht voor het religieus roerend en onroerend patrimonium van kerkgemeenschappen. Een dossier dat meer dan ooit aandacht verdient.

Lees meer >>


E pleribus unum (Alain Vannieuwenburg)

Religie is terug van weg geweest. Studies over de erkenning en de financiering van religies en levensbeschouwingen, publicaties waarin wordt onderzocht welke organisaties zich nu wel mogen beroepen op het statuut van tendensondernemingen, vragen m.b.t. de redelijke aanpassing, het dragen van religieuze symbolen, het verkrijgen van uitzonderingen op Belgische en Europese wetgeving die stellen dat dieren bedwelmd moeten worden voor het slachten …

Lees meer >>