AFGELAST !!! “Polariserende tijden : een verrijking of een bedreiging?” door Christophe Busch

AFGELAST !!!

(Op advies van de stad Vilvoorde m.b.t. risico op COVID-19 besmettingsgevaar is deze lezing geannuleerd)
12 maart 2020
Deze lezing wordt uitgesteld naar het najaar. We houden u zeker op de hoogte.

In deze lezing analyseert Christophe Busch het fenomeen van polarisatie. Hij licht toe welke verschillende fenomenen aan de basis liggen van het fenomeen waarbij groepen mensen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Aan de hand van historische casussen toont hij aan welke invloed mechanismen zoals groepsdynamiek en gehoorzaamheid hebben en welke vijf gedragsrollen we kunnen identificeren? Tot slot worden ook nog enkele handvatten aangereikt om negatieve vormen van polarisatie te counteren.

Als men afgaat op wat op de (sociale) media verschijnt, lijkt het erop dat we polariserende tijden meemaken. Op zich is politieke polarisatie waarbij met ook radicale ideeën de zaken op scherp gesteld worden niet verkeerd. Dat dwingt ons na te denken over waar we met onze maatschappij naar toe willen. En leidt soms tot positieve veranderingen. Radicale overtuigingen op zich zijn niet het probleem. Wel als ze afglijden naar sociale (of etnische) polarisering. Op het moment dat het maatschappelijk weefsel zo afbreekt dat de “ander” niet meer gezien wordt als gesprekspartner maar louter als vijand (zelfs niet meer als mens) hebben we een probleem. Christophe BUSCH zoekt een verklaring voor zulke extreme radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot massageweld. Hoe counteren we sociale polarisatie die bedreigend en versplinterend kan zijn? Inzicht in de dynamieken van radicalisering en polarisatie helpt ons om constructieve wegen te vinden om om te gaan met de uitdagingen van onze tijd.

Afbeelding

Info: A. Vermeylenfonds Vilvoorde daniela.martin@skynet.be

i.s.m. het Humanistisch Verbond, de Grijze Geuzen,
en met de steun van het Masereel- en het Willemsfonds

 

Datum

18 mrt 2020

Tijd

20:00 - 22:30

Locatie

CC Bolwerk
Vilvoorde

Organisator

Vermeylenfonds Vilvoorde

0 reacties